Jak poprawnie obliczyć nachylenie drenów

Sprawne działanie sieci drenażu domowego zależy od jej właściwej instalacji. Prace instalacyjne powinny być zgodne z przepisami. Jednocześnie ważną rolę odgrywają następujące parametry - nachylenie ścieków 110 mm na 1 metr i długość magistrali ściekowej.

Jakie jest nachylenie drenażu

W wieżowcach starych budynków kanalizacja była zwykle montowana bez zbocza. Z tego powodu dość często dochodzi do podmuchów systemu i tonięcia niższych pięter. W przyszłości budowniczowie brali pod uwagę wady, a dzisiaj kanalizacja i drogi deszczowe są układane z kondycjonowanym nachyleniem rury, które jest obliczane na 1 metr bieżący i zależy od długości sieci drenażowej i sekcji rur. Takie podejście do aranżacji zewnętrznego i wewnętrznego drenażu pozwala uniknąć wielu problemów:

 • nieprzyjemny zapach ścieków w pomieszczeniach (ze względu na zachowanie syfonów ochronnych);
 • zamulenie rurociągu, które jest obarczone załamaniem całego systemu;
 • podmuchy sieci w piwnicy, utonięcie, to znaczy, że stok utrzymuje się sucho w piwnicy domu. Z tego powodu nie ma czynników, takich jak obecność komarów, nadmierna wilgoć, pleśń, która ma tendencję do szybkiego rozprzestrzeniania się w pomieszczeniach mieszkalnych. Problem uszkodzenia piwnic i innych komunikatów jest zminimalizowany;
 • ponadto układanie zewnętrznego systemu kanalizacyjnego z zachowaniem nachylenia 1 metra zgodnie z SNiP chroni produkty z żeliwa przed korozją. Z tego powodu ciekłe ścieki nie przedostają się do piwnicy.

Ścieżka ścieków: możliwe opcje

Do tej pory istnieje kilka programów układania rur, które mogą być wykorzystywane przez prywatnych programistów:

 • nachylenie rury podczas instalacji odprowadzania wody może być niewielkie lub nawet zerowe;
 • ułożyć kanał ściekowy pod ostrym kątem;
 • lub zbuduj system zgodnie z przepisami.

Każdy właściciel wybiera układ ścieków według własnego uznania. Jednak:

 1. Przy niewielkim nachyleniu rury lub bez niej rurki zostaną zamulone, przez co ich naturalne oczyszczanie będzie utrudnione. Zapobieganie stagnacji wody i nieprzyjemny zapach pomoże w pewnym stopniu w częstym czyszczeniu kanalizacji specjalnymi środkami.
 2. Zbyt ostra stronniczość to kolejna pomyłka. Ułatwia szybki przepływ wody przez rurociąg, z którego resztki jedzenia, ścieki i śmieci częściowo pozostaną w rurach. W takim przypadku wymagane będzie również okresowe czyszczenie układu skutecznymi związkami. Ale jest jeszcze jeden problem - z nadmiernie dużym nachyleniem rur prędkość przepływu będzie znacznie większa. Woda w czasie wyładunku może zablokować pion kanalizacyjny i uszkodzić pułapki hydrauliczne, co z pewnością doprowadzi do zapachu ścieków w pomieszczeniu. Dlatego SNiP ściśle reguluje maksymalny współczynnik nachylenia rurociągu zewnętrznego lub wewnętrznego od początku do końca - 0,15 (15 cm).

Skuteczne produkty czyszczące nie są tanie. Ale nawet one nie ocalą przed zamuleniem rur. Z czasem doprowadzi to do zablokowania rurociągu, konieczności napraw, co da namacalną ilość.

Dlatego eksperci doradzają: aby sieć kanalizacyjna działała bez problemów przez wiele lat, lepiej początkowo poświęcić czas i pracować z normami, gdzie stosunek kąta nachylenia do długości sieci i średnicy rury jest jasno określony.

Jak określić nachylenie kanałów ściekowych

W większości przypadków sieć kanalizacji domowej jest systemem grawitacyjnym, w którym dreny poruszają się wzdłuż autostrady pod wpływem grawitacji. Dlatego też, przy rozliczaniu, błędne obliczenia są niedopuszczalne.Rozpoczynając układanie kanałów, powinieneś wiedzieć na pewno, jakie nachylenie rur w układzie powinno być przestrzegane przy obliczaniu 1 metra.

Na przepustowość sieci kanalizacyjnej wpływa przede wszystkim przekrój rur, więc nachylenie rurociągu powinno być dobrane z uwzględnieniem ich średnicy.

W tym samym czasie - im większy przekrój rur, tym mniejsze są ich nachylenia.

Tabela proporcji kąta nachylenia i średnicy rur

Średnica rur, mmMinimalny współczynnik nachyleniaMaksymalny stosunek nachylenia
400,03 (3 cm / 1 mb)0,04 (4 cm / 1 mb)
500,025 (2,5 cm / 1 mb)0,035 (3,5 cm / 1 mb)
800,015 (1,5 cm / 1 mb)0,02 (2 cm / 1 mb)
100 (110)0,012 (1,2 cm / 1 mb)0,02 (2 cm / 1 mb)
150 (160)0,007 (0,7 cm / 1 mb)0,01 (1 cm / 1 mb)
2000,005 (0,5 cm / 1 metr bieżący)0,008 (0,8 cm / 1 mb)

Jeżeli przekrój rur wynosi, powiedzmy, 50 mm, to po zainstalowaniu systemu, biorąc pod uwagę minimalny stosunek nachylenia 0,02, różnica wysokości między końcami systemu kanalizacyjnego w odległości 1 metra będzie równa 2 cm.

Nachylenie jest obliczane na dwa sposoby:

 • używając równania Kolbrooke-White, ale to może zrobić tylko profesjonalista;
 • oraz przez określenie zgodności szybkości ruchu spływu (V) z normatywnym współczynnikiem (K).

Obliczanie nachylenia podczas tworzenia kanału

Podczas montażu i instalacji sieci wewnętrznej lub zewnętrznej nachylenie rur jest wyraźnie wskazane w przepisach i jest obliczane na kilka etapów:

1. Określić dreny do napełniania rur zgodnie ze wzorem Q = H / D, gdzie:

Q - szacowany poziom napełnienia systemu;

D - przekrój rur;

H to wysokość odcieku w rurach.

Poziom pełności musi być taki, aby system nie stał się zatkany.

Oczywiście, jeśli Q = 0, to potok jest pusty. A gdy Q = 1 (maksymalna wartość graniczna) jest całkowicie wypełniona, w tej sytuacji nie ma absolutnie żadnego błędu, który jest nie do przyjęcia dla normalnej pracy sieci kanalizacyjnej. Dlatego przy dystrybucji systemu w prywatnym domu nie zaleca się układania rur o najwyższą wartość.

Złotą średnią uważa się za pełnię sieci w granicach 50-60% maksymalnej stawki, dzięki czemu jest jeszcze miejsce na wentylację systemu. Ale biorąc pod uwagę materiał z rury. Dlatego optymalny współczynnik pełności rynn (K) dla polimerowych i szklanych produktów przemysłowych wynosi 0,5. Oraz do rur cementowych metalowych lub azbestowych o chropowatości wewnętrznej - 0,6. Dzięki tym parametrom tempo przepływu odpadów przez rurociąg jest uważane za najlepsze.

2. Po obliczeniu poziomu napełnienia rur określ natężenie przepływu, przy którym system drenażowy będzie pracował bez zamulania i blokowania.

Wskaźnik wyładowania jest kluczowym czynnikiem przy obliczaniu nachylenia autostrady.

Zgodnie z regulaminem, poziom pełności rurociągu powinien wynosić co najmniej 30% (0,3), a prędkość przepływu ścieków (prędkości) powinna wynosić co najmniej 0,7 m / s.

Do dalszych obliczeń użyj nierówności V (√Q) ≥K, gdzie:

V jest natężeniem przepływu w sieci;

K jest optymalnym współczynnikiem pełni;

Q - szacowana szybkość napełniania rur.

Zgodnie ze wzorem stosunek prędkości ścieków (V) do obliczonej wartości pełności układu (Q) musi być większy lub równy optymalnemu współczynnikowi (K) dla odpowiedniego typu rur.

Oczywiście bardzo trudno jest samodzielnie obliczyć poziom napełnienia układu i prędkość ścieków bez profesjonalnego sprzętu. W rezultacie w praktyce najczęściej stosowana jest metoda wolna od obliczeń.

Wyznaczanie kąta nachylenia sieci drenażowej bez wzorów

Organizując system kanalizacji zewnętrznej, opiera się on na najwyższym i najniższym nachyleniu rury na 1 metr, z uwagi na SNiP 2.04.03-85 s. 2.41, a niezlicytowane sekcje sieci wewnętrznej są ułożone zgodnie z punktem 18.2 zestawu norm i zasad 2.04.01-85.

Jeśli nie można wykonać obliczeń lub nie chce się uczyć norm i zrozumieć tabel, to jest jeszcze łatwiej zrobić - kąt nachylenia jest określony wzorem 1 / D, gdzie D jest zewnętrzną średnicą rur w milimetrach.

Jak ustawić poprawny kąt

Istnieje kilka technik prawidłowego ustawienia akceptowalnego nachylenia rurociągu, które nie ulegnie zmianie podczas prac instalacyjnych:

 1. Używanie poziomu bubble z przyrostowymi podziałami. Powinien on składać się z 3 linii po obu stronach, z których każda odpowiada nachyleniu 1 cm na 1 metr długości. Urządzenie jest zamocowane na górze rur, a wkładki dostosowują kąt nachylenia, aż pęcherzyk powietrza dotknie pożądanego znaku.
 2. Mierząc na krawędziach odchyłek terenu (podnoszenie) od linii poziomej. Pożądany stosunek nachylenia będzie równy stosunkowi długości rury (sekcji) do wysokości górnej strony.
 3. Za pomocą 2 oznaczeń na krawędziach rurociągu ustawić na poziomie, pomiędzy którym sznur jest rozciągnięty, a już wzdłuż niego są zorientowane podczas montażu systemu.
 4. Użyj lasera lub poziomu rotacyjnego. Drogie, ale skuteczne. Jedno urządzenie zastępuje pion, poziom i kwadrat i jest w stanie pracować w ograniczonej przestrzeni, co jest szczególnie cenne przy układaniu rur w bramie.

Tworząc system kanalizacyjny i kształtując nachylenie rury na 1 metr długości rurociągu, przed przystąpieniem do pracy należy sporządzić plan i skonsultować się z ekspertami. Informacje wizualne z klipów wideo pomogą zrozumieć niuanse edycji i uniknąć wielu błędów.

Zostaw Swój Komentarz